За участието на Олга Антонова в първото издание на програмата „Предприемачи в науката“ на Фондация Карол Знание.