Медико-генетичната консултация се прилага при решаването на все повече медицински проблеми свързани с репродукцията, педиатрията, онкологията, неврологията, диететиката, дерматологията, ендокринологията и много други области.