За д-р Олга Антонова

Д-р Олга Антонова

Д-Р ОЛГА АНТОНОВА
лекар-консултант по медицинска генетика и
нутригенетика, доктор по биология

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ, ГЕНЕТИЧЕН КОНСУЛТАНТ

Катедра медицинска генетика, Медицински Университет-София

  • Придобита специалност по медицинска генетика, януари 2015
  • Защитена докторска дисертация на тема „Характеризиране на молекулни промени в преходноклетъчни уроепителни карциноми и определяне на антитуморен ефект на хемоцианини“, юли 2015
  • Ръководител на научни проекти
  • Преподавател.

ГЕНЕТИЧЕН КОНСУЛТАНТ

RE:GENA

Генетични консултации, обучения на пациенти и специалисти за популяризация на персонализирания подход при превенция на редки и социално-значими заболявания.

ГЕНЕТИЧЕН КОНСУЛТАНТ

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КОМПЛЕКСНА ОНКОЛОГИЧНА ПОМОЩ“, ООД

Генетични консултации, обучения на пациенти и специалисти за популяризация на персонализирания подход при превенция на редки и социално-значими заболявания.

ГЕНЕТИЧЕН КОНСУЛТАНТ

NUTRIGEN, LTD до 2018г

Генетични консултации след проведени генетични тестове за превенция на социално-значими заболявания.

ОБРАЗОВАНИЕ

Висше образование, специалност медицина

Медицински Университет-София

Интензивно изучаване на математика и биология

СМГ „Паисий Хилендарски“ и

НПМГ„АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ“

РЪКОВОДСТВО НА ПРОЕКТИ

Високорезолютивен геномен скрининг за небалансирани геномни изменения на преходноклетъчните карциноми на пикочния мехур“

СМН, МУ София, Д

60/03.05.2018 г.

Експресия на гени при неинвазивни и мускулно-инвазивни тумори на пикочен мехур за характеризиране на агресивен фенотип

ФНИ – ДМ 13/4, 20.12.2017

Мултигенен експресионен анализ за подбор на терапия при тумори на пикочен мехур

СМН, МУ София, No13-Д/2012

ПОДБРАНИ НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

O. Boyanova (Antonova), P. Dolashka, D. Toncheva, HG. Rammensee and S. Stevanović

“In vitro e ect of molluscan hemocyanins on CAL 29 and T 24 bladder cancer cell lines“

Biomedical reports 1: 235 238, 2013

O. Antonova, D. Toncheva, E. Grigorov

„Bladder cancer risk from the perspective of genetic polymorphisms in the carcinogen metabolizing enzyme”

JBUON 2015; 20 (6); 1397-1406

O. Antonova, L. Yossifova, R. Staneva, S. Stevanovic, P. Dolashka, D. Toncheva

“Changes in the gene expression profile of the bladder cancer cell lines after treatment with Helix lucorum and Rapana venosa hemocyanin”

JBUON 2015; 20(1): 180-187

O. Antonova, Boryana Gerasimova, Valentina Belcheva, Draga Toncheva

“Nutrigenetics – one new direction in medicine”

Annual for hospital pharmacy, 2017; 3(1):30-34.