За записване на консултация

За прегледи и консултации: 

(Провеждат се само след предварително записан час)

Важно е да се има в предвид, че преди да посетите лекар-генетик, трябва да съберете цялата медицинска документация която имате, както и да съберете подробни сведения за здравната история на рода си.

Медико-генетичната консултация в повечето случаи се провежда на два етапа: 

Първична консултация (първи етап), в хода на която се снема фамилна анамнеза, определят се здравните рискове и се назначава провеждането на съобразени с тези рискове генетични изследвания.

Вторична консултация (втори етап), в хода на която се коментират получените резултати, обясняват се рисковете и се дават конкретни препоръки и заключение.

За партньори, колеги и медии:

Можете да се свържете с мен на 

Телефон: 0884 209 250

E-mail: contact.drolgaantonova@gmail.com

За записвания:

Re:Gena
  • +359 885 289 437

  • team@regena.bg

  • София 1000, ул. „Георги Бенковски“ №16 ет. 1

Медицински университет-София, Катедра медицинска генетика
  • 0884 209 250

  • contact.drolgaantonova@gmail.com

  • гр.София, ул.Здраве, 2, 6 ет.