ГЕНЕТИКА

Генетикта на човека е наука за бъдещето, която значително улеснява живота на хората в настящето. Всеки от нас е уникален. Тази уникалност е заложена в човешкия геном, което до голяма степен се свързва с предразположението ни към определени заболявания, начин на живот, хранене и възможни физически натоварвания. Усредненият подход към здравето често не дава желания резултат – ние сме твърде индивидуални и всеки има нужда от свой личен подход.

По време на индивидуалния живот могат да се изявят различни генетично-базирани заболявания. Някои от тези заболявания са редки, като муковисцидоза или болест на Хънтингтън, докато други са чести, като например рак, диабет тип 2, поликистоза на яйчниците, затлъстяване, сърдечно-съдови заболявания и пр.

Напредъкът в човешката генетика разкри молекулните механизми на много наследствени дефекти и метаболитни нарушения. Това допринесе за:

  • разработването на бързи методи за диагностика;
  • ранно откриване на пациентите
  • разработване на лечение за неизлечими по-рано наследствени заболявания.

Един от ефективните методи за превенция на генетично обусловените болести е генетично консултиране и прогнозиране на риска при потомството на пациента, страдащ от генетично заболяване или риска за развитие на болест при наличие на вече болен роднина.

В момента съществува реална възможност за изследване на индивидуалната генетична информация и установяване на предразположенния към редки и често-срещани болести. Само знаейки степента на риска за развитието на конкретно заболяване могат да се вземат адекватни превантивни мерки за превдотвратяването му.

Icon

Направления в генетиката

Онкогенетика

Wave

Науката, която разкрива генетичните дефекти, водещи до развитие на рак.

Научете повече

Нутригенетика

Wave

Нутригенетиката и нутригеномиката са направления в медицината, които се занимават с изучаването на молекулните механизми, чрез които хранителните вещества оказват влияние върху здравето и могат да модулират риска от развитие на заболяване при определен генетичен терен.

Научете повече

Спортна генетика

Wave

Вече над две десетилетия генетичните изследвания се използват в помощ на спортистите. Целта е да се подпомагане идентифицирането на индивидуалните рискове за развитие на травми на опорно-двигателната система, на факторите повлияващи издръжливостта на атлетите и изграждане на подходящ диетичен режим.

Научете повече