Д-р Антонова изнесе презентазия по темата “Генетичен паспорт на кожата: Приложение на персонализираната медицина в козметиката и естетичната дерматология“