Д-р Олга Антонова посети ежегодната Европейска конференция по генетика, където представи постер от последните си научни разработки и се запозна с последните новости при диагностика на редки болести.