Д-р Олга Антонова, главен асистент към Катедра “Медицинска генетика” в МУ-София, ни разказва как се развиват иновациите в генетиката на световно и българско ниво, както и какви са впечатленията й от посещението в Съвместния изследователски център на Европейския съюз.