Онкогенетична консултация

Препоръчва се за хора с диагностицирано онкологично заболяване и роднини на онкоболни.

Този вид генетична консултация е подходящ за:

  • здрави хора, които имат роднини с онкологично заболяване – за определяне на риск от развитие на рак;
  • онкологично болни, които искат да се информират за възможности за провеждане на генетичен анализ;
  • онкологично болни, които провеждат химио / лъчетерапия и търсят препоръки за подобряване на хранителния режим по време на лечението;
  • онкологично болни в ремисия, които търсят препоръки за подобряване на хранителния режим след лечението.

Целта на консултацията е да се  получи високо-специализирана информация свързана със здравето на конкретния пациент. Тази информация подпомага да се вземе информирано решение за прилагане на съществуващи превантивини и профилактични мерки при грижа за здравето.