Нутригенетична консултация

Препоръчва се за хора с повишено телесно тегло, диабет тип 2 и сърдечно-съдови заболявания.

Този вид генетична консултация е подходящ за:

  • хора с повишено телесно тегло или затлъстяване, които не могат да се справят самостоятелно с проблема;
  • пациент с диабет тип 2 и сърдечно-съдови заболявания т.ч. да се подбере здравословна, генетично базирана диета, редуцираща симптомите на съответните заболявания;
  • здрави хора, които искат създаване на персонализирана хранителна програма, която да осигури необходимите детайли, свързани с увеличен внос на „дефицитни“ и редуциране приема на „негативни“ за съответния организъм вещества;
  • вземането на информирани здравословни решения въз основа на своя генетичен профил.

Целта на консултацията е създаване на индивидуален хранителен режим, базиран на уникалния генетичен профил на пациента, отразяващ неговите собствени нужди т.ч. да се подпомогне превенцията на развитието на свързани със съвременния начин на живот социално-значими заболявания.
Нутригенетичната консултация дава възможност за подбор на изследване, което да предлага комбинация от генетични варианти, съобразени със заболявания, които се срещат в рода и имат отношение към храненето, дозировка на определени лекарства, физическо натоварване и обща здравна информация.