За периода 27.06.2018 – 29.06.2018 год. д-р Антонова изнася презентация на тема „Personal scientific experience on the quest for better bladder cancer treatment” пред учени от СИЦ и медии.