Репортаж за посещението на д-р Олга Антонова като представител на младите учени на България в СИЦ-Испра, Италия.

Повече за събитието

Линк към репортаж на БНТ