Един от участниците в първото издание на предприемачи в науката, д-р Олга Антонова, разказва за преживяното и наученото в програмата