Д-р Олга Антонова бе представена на един от постерите на физическа изложба, която се проведе в градинката на Народния театър (до 14.10.2019) по случай домакинството на България на EUCYS