Подкаст, в който д-р Олга Антонова разказва за генетичните изследвания свързани с разработването на дисертационния и труд.